Automatiser Google Ads: Sett nøkkelord som ikke fungerer på pause

Publisert

Din Google Ads konto bør aldri ha nøkkelord med lavere kvalitetspoeng enn 3. Slik setter du opp en regel som setter disse nøkkelordene automatisk på pause.

 

Høye kvalitetspoeng (quality score) er en av nøkkelfaktorene for en kostnadseffektiv Google Ads kampanje. Kvalitetspoengene avhenger av at både annonser, nøkkelord og innholdet på landingssiden din oppfattes som relevante for brukeren. 


Google Ads kvalitetsscore nøkkelord landingsside annonser

Har du nøkkelord med få kvalitetspoeng kan det tyde på at samsvar mellom annonsen og innholdet på din landingsside ikke fungerer optimalt. Hvis de aktuelle nøkkelordene er ord som er en viktig del av din SEO-strategi bør du ta dette som et varsko.

 • Forbedre annonsene: Legg til de aktuelle nøkkelord i annonsetekstene i større grad
 • Forbedre landingssidene, med større innslag av de aktuelle nøkkelordene
 • Vurdere å gjøre strukturelle endringer i annonsegruppene, for eksempel ved å splitte opp en annonsegruppe i flere deler for å spisse hver gruppe mot ulike temaer.
 • Det kan også hende at du ser at disse nøkkelordene egentlig ikke er så relevante, og at de rett og slett bare kan fjernes.

På kort sikt bør du uansett sette disse nøkkelordene på pause i påvente av endringer. Svært lave kvalitetspoeng bør stoppes umiddelbart. På ett minutt kan du sette opp en regel som gjør dette automatisk for hele kontoen din.

Google ads regler

 1. Gå inn på Verktøy, deretter Regler
 2. Klikke på det blå plussymbolet for å legge til en ny regel
 3. Velg "Søkeordregler"
 4. Velg regeltype "Sett søkeord på pause"
 5. Bruk på søkeord "Alle aktiverte søkeord"
 6. Vilkår. Klikk "Legg til" og velg Kvalitetspoeng
 7. Sett denne til <=2.
 8. Sett hyppighet til "Daglig".
 9. Sett Send resultater via e-post "Bare hvis det finnes endringer eller feil".
 10. Regelnavn: "Sett lav kvalitetspoeng på pause"

 

Google ads - regel for kvalitetsscore

 

Dette gjør at du mottar en e-post hver gang Google Ads setter ett eller flere nøkkelord på pause. Når du får disse e-postene bør du ta stilling til om du trenger å gjøre endringer på landingssiden din eller ikke.

 

Henrik Akselsen

Henrik Akselsen

CMS-konsulent, utvikler og webanalytiker i Frontkom. Langt over gjennomsnittet interessert i hva som fungerer på web, og hvordan man kommer ditt via innholdstrategi og analyseverktøy.