Vellykkede webprosjekter med klare mål

Kunsten å lykkes på web

Publisert

Ingen er tjent med et dårlig webprosjekt. Å lykkes på web er viktig, uansett bransje! Men hva er “å lykkes” for akkurat dere som organisasjon?

Uten klart definerte suksesskriterier vil de involverte skape sine egne suksesskriterier. Dette gjøre det vanskelig å prioritere innenfor et budsjett. Skal vi integrere med CRM, eller kjøpe hjelp til SoMe-strategi? Uklare mål skaper stress i prosjektgruppen. Hvis suksesskriteriene ikke er målbare, når skal man "erklære seier"?

Dette må du kunne svare på før et utviklingsprosjekt starter

Å gjennomføre et webprosjekt skal ikke kreve doktorgrad.

For å vite om prosjektet ditt kommer til å lykkes bør du stille deg noen grunnleggende spørsmål før du starter:

  • Når er prosjektet et suksess?
  • Hvilket forretningsmål er prosjektet ment å løse?
  • Hvorfor skal vi bruke budsjett på dette - og hva forventer vi å få igjen?
  • Er jeg sikker på at spesifikasjonen løser målene?

Dersom du ikke kan svare konkret på disse spørsmålene bør du starte et forprosjekt – gjerne med ekstern hjelp.

Forretningsmål og prosjektmål – veien til å vite om prosjektet er en suksess

De fleste vi møter må tenke hardt og lenge for å sette suksesskriteriene. Men når dette er gjort faller gjerne flere biter på plass, og det blir lettere å velge – og velge bort.

“Sjefen sa vi trengte nytt design” kan være det faktiske utgangspunktet for et prosjekt, men det kan ikke være hovedmålet. Nettsiden er ansiktet deres utad 24 timer i døgnet! Nettsidens mål må samsvare med selve forretningsmålet til bedriften.

Forretningsmål

Et forretningsmål er knyttet til organisasjonen som helhet – ikke bare et webprosjekt. Forretningsmål er det styret og ledelse brenner for! De må derfor besluttes på øverste nivå.

Eksempelvis kan ledelsen i en bedrift beslutte at kunder skal bli mer fornøyde. Kundenes oppfatning av produktet er avgjørende for merkevaren. Analyser viser at fortjenesten synker betraktelig under dette nivået. Et forretningsmål kan derfor være: Kundetilfredsheten skal alltid være over 90%.

Prosjektmål

Basert på forretningsmålet over, kan du nå konkretisere et prosjektmål. Dette målet handler kun om de flatene som omfattes av prosjektet, men de må underbygge forretningsmålet. Dette kan for eksempel formuleres slik:

Gjennom bruk av digitale løsninger skal vi måle kundetilfredsheten fortløpende og øke denne til over 90%.

Du oppnår målene dine gjennom å analysere dagens situasjon og definere konkrete problemer kundene ikke er fornøyd med. Den digitale løsningen skal svare på disse problemene.

Slik ser en suksess ut

Med klart definerte målsetninger på plass kan prosjektteamet trygt ta avgjørelser løpende og utføre de viktigste oppgavene først. Et felles mål løfter hele prosjektet!

Men det aller viktigste, er resultatet som skapes. Det er deilig å skryte til sjefen med tydelige tall: “Satsningen har økt antall leads med 30%”! Eller: “Nå har vi høyere kundetilfredshet enn noen gang målt!” Følelsen av å være en god prosjektansvarlig med klare gevinster å vise til, er fantastisk.

Jeg vil lykkes – hva gjør jeg nå?

Eksemplene over er fine. Men kanskje sitter du nettopp nå med en detaljert kravspesifikasjon, uten et eneste mål. Da er vårt råd: Trykk på stoppknappen. Når presset er stort, er det gjerne nyttig å ta inn en ekstern partner for å rådgi om hvordan målene kan defineres før prosjektet sparkes i gang. Dette vil påvirke kravspesifikasjonen – og det er bra!

Vi ønsker at du etter prosjektet skal kunne si: Vi fikk maks ut av budsjettet, og skapte noe stort som både jeg og sjefen er fornøyd med.

Vil du få uforpliktende innspill om hvordan du kan gå fram? Kontakt oss i dag!

Lykke til med prosjektet!

Fredrik Paus

Fredrik Paus

Les flere artikler fra Fredrik Paus. COO (Chief Operating Officer), partner og prosjektleder i Frontkom.