Innholdsdrevet design

center narrow-body full-width bg-yellow

Det er viktig at nettsiden din ser moderne og profesjonell ut, i tillegg handler godt design om å selge et budskap eller produkt.

Designet skal treffe riktig folk, med riktig budskap til riktig tid.

Et godt design får du ved å ta utgangspunkt i din mest verdifulle ressurs: innholdet ditt.

Vanlige problemer

  • Brukeren leter etter noe annet enn det sidene presenterer
  • Innholdet er ikke relevant
  • Tilfeldige behov og uttalelser har preget designet
  • Sidestrukturen har blindveier
  • Nettstedet er basert på gjetninger, uten analyse og målinger
labyrint.png

Kjerneinnhold

  • Passende: Innholdet er bra - for både business OG brukeren
  • Nyttig: Definér en klart hensikt med hver eneste tekst
  • Brukersentert: Tenk som sluttbrukeren
  • Nødvendig: Slett unødvendig innhold
kjernemodell_mal.png

Faser i designprosessen

flow.png

Sidekart

Businessmål og målgrupper

flow2.png

Skisser

Strukture innhold

sloyfe.png

Visuelt design

Photoshop/Sketch

pie_chart.png

Prototype

HTML, CSS og Javascript

Slik jobber vi

Workshop

Finne kjerneinnholdet, definere hvilke innholdsmaler vi trenger

Innsikt

Analyse, intervjuer, spørreundersøkelser

Innholdsproduksjon

Samarbeid/veiledning på skriving, bildebruk og annet