Fleksibilitet i modulært design

SIVILOMBUDSMANNEN

left narrow-body left narrow-header

Offentlig forvaltning fortjener moderne og brukervennlige nettsider

Resultater

Med Wordpress CMS og fleksibel landigssidebygger komponerer Sivilombudsmannen enkelt sine egne sider med innholdet de ønsker.
sivil_w_text.png

Utfordringen

Bygge en nettside som var fleksibel og brukervennlig.


I en hektisk hverdag med fokus på andre kjerneoppgaver trengte Sivilombudsmannen en nettsideløsning som er brukervennlig, enkel og fleksibel. Vi ønsket å sette de dedikerte medarbeiderne hos Sivilombudsmannen i stand til å bygge nye nettsider og publisere innhold raskt. 

sivilombudsmannen nettside

Ideen

Modulært design!


Ved å bygge et modulært design er det enkelt å kombinere elementer på nettsiden og tilpasse hvilket innhold som skal vises. Dette gjør nettsiden svært skalerbar og med stor fleksibilitet.

sivilombudsmannen nettside

Prosessen

I tett dialog med designer, utviklet vi et modulert, responsive design, basert på faktisk innhold, for tekst, video, bilder og struktur (sidekart).

Vær nøye med dette i designprosessen, da sikrer du et godt resultat!