Sosiale Medier

En god sosiale medier strategi leverer innhold som er tilpasset de kanalene målgruppene selv foretrekker og forkorter veien til kundekonvertering.

Ta kontakt

full-width bg-orange center narrow-body

Å bruke sosiale medier som en merkevare eller tjenesteleverandør handler ikke bare om å være sosial, åpen og tilgjengelig. Relasjonsbygging og brukeropplevelse i sosiale medier er, for alle, en åpenbar flate å bygge troverdighet, omdømme, lederskap og finne leads.

Det er ingen fordeler i selvopptatthet, verdien ligger i den strategiske historiefortellingen som bygger på verdi for leseren.

Sosiale medier strategi

En god sosiale medier strategi gir kortere prosesser fra behovserkjennelse til kunderelasjon da det åpner for direkte kommunikasjon med spesifikke målgrupper, gir muligheter for personlig, verdifull, innsikt til potensielle kunder i rett kontekst.

Forståelsen for at hver kanal er forskjellig og bruksområdet for leseren er ulikt gjennom kundereisen, er utslagsgivende for suksess. Det man deler på Facebook er ikke nødvendigvis det samme man deler på LinkedIn eller Twitter.

social-media-936543_64022ca.jpg

Innsikt og monitorering

Kundeservice, merkevaremonitorering og bransjeinnsikt er uunnværlige emner alle bedrifter burde ha et seriøst forhold til og sosiale medier er verdt sin vekt i gull når det kommer til datainnsamling.

Det store spørsmålet gjennom mange år har vært, "Hva er ROI av sosiale medier?". Å måle effekt av aktivitetene dere gjør i sosiale medier er enkelt om du har gjort jobben med en god strategi og måloppnåelse i forkant. Det finnes mange gode verktøy for å rapportere til ledelse eller team, det er kunnskapen om hvordan samle og hva man skal måle som stopper muligheten.

Screen_Shot_2016-03-21_at_10.48.27f21d.png

Vi hjelper deg i gang eller utvikler nye muligheter!

Kanalstrategi

Alle sosiale medier kanaler har sine bruksområder. Som i andre kanaler er det viktig å ha en strategi basert på forretningens målsetning, tilpasset personas, målgruppe og fase i kundereisen.

Langsiktig og helhetlig

Vår erfaring med alle aspektene av kundereisen, datainnsamling og rapportering gjør at vi ser hele konvertingsløpet i sammenheng, ikke bare i sosiale medier.

Innholdstrategi

For å lykkes med innholdsproduksjon og kommunikajson må det være en strategisk, integrert tilnærming til bedriftens kommunikasjonsaktiviteter. Relevant informasjon basert på kontekst og kanal, treffer bedre. 

Dette gjør vi i praksis

1. Innledende workshop

Definerer muligheter, strategi og mål. Inkluderer temaer som kundesegmenter, KPI, kundereisen og kartlegging av konkurrenter.

2. Oppsett

Oppsett av kontoer eller implementering av strategi, kampanjer, måling og spredning av budskap. Opplæring i "best practice", integrasjon med måleverktøy og rapportering. 

3. Optimering

Oppfølging og optimering av strategi eller kampanje. Måler vi det vi skal måle? Hva virker, hva virker ikke? Endre, implementere og repetere.